NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ - 2023

Milli İradenin Sesi Star Üstad’ın Mirasına Sahip Çıkıyor. Ödüller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Teşrifleriyle 30 Aralık 2023 Cumartesi Günü Sahiplerini Buldu.

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü 24 TV’de canlı yayınlanan törenle sahiplerini buldu. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene onuncusu gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri’nin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Kazananlar

NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ

Ali Günvar

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ

Selahattin Yusuf

Toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Ahmet Ayhan Çitil

Metafizik, matematik, din, ahlâk, sosyal bilimler, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Sema Bayar

Yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Rıdvan Tulum

“İnsansın ve Akşam” kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ

Nacer Khemir

Modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ

Figen Yaman Coşar

Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ

Selahattin Sancaklı

Yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul’un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar (Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) & Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi (Mi'mar Mimarlık)

“Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne Dönüşümü” projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.

NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ

Büşra Kayıkçı

Müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ

Hüsrev Hatemi

İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Jüri

 • Prof.Dr. Fatih Andı

  1962 yılında Adana’da doğdu. Uzmanlık alanı çağdaş Türk edebiyatıdır. 2010 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde çalıştı. Bu tarihten itibaren ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde görevini sürdürmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesidir. YÖK ve Üniversitelerarası Kurul bünyesinde çeşitli görevler de üstlenmiş olan Prof. M. Fatih Andı’nın 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan akademik makaleleri dışında edebiyat tarihi, eleştiri, deneme ve biyografi alanlarında, bazıları ödül de almış çok sayıda kitabı bulunmaktadır. Konferanslar ve televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kesimine ulaşan Prof. Dr. Andı, halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir.

 • Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç

  1966 yılında Amasya’da doğdu. 1980’lerden itibaren şiir çalışmalarını Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Dergâh, Edebiyat Ortamı, Yedi İklim, Türk Dili ve Hece gibi dergilerde yayımladı. İran edebiyatından çevirileri de olan Kırlangıç’ın Hayret Makamında (1993), Düşte Yürüyen Derviş (2004) ve Üç Defter (2015) isimli üç şiir kitabı var. Kırlangıç, iki dönem Türkiye Yazarlar Birliği başkanlığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi’nde Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölüm Başkanlığını yürüten Hicabi Kırlangıç, 6 Ekim 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi olarak atanmıştır.

 • Prof.Dr. Turan Karataş

  1961 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğrenimini Ulaş’ta, orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1986). Fakülte öğrencisiyken başladığı gazeteciliği 1987 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl gazetecilikten ayrılıp Atatürk Üniversitesinde Türk dili okutmanı oldu. Yedi yıl çalıştı okutman olarak. Bu arada, adı geçen üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993’te Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi oldu. 1994'te doktor, 2004’te doçent, 2009’da profesör unvanını aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin kurucu dekanı oldu. 2013-2016 yılları arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı görevini yürüttü. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Karataş, evli ve üç oğul babasıdır. 1989'dan itibaren Palandöken, Yedi İklim, Türk Dili, Edebiyat Ortamı, Dergâh, Hece, Sühan, Bilig, Türk Edebiyatı ve diğer bazı dergilerde; Yeni Şafak Kitap ve Star Kitap'ta inceleme yazıları, eleştirileri, denemeleri ve okuma notları yayımlandı.

 • Doç Dr. Ahmet Murat Özel

  İlk şiiri 1997 senesinde yayınlandı. Kaf ve Rengi, Kış Bilgisi, Bir Şair Bisikletle, Kalbin Kararı ve Şarkıyı Kes isimlerini taşıyan beş şiir kitabı yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şairi Ödülü (2014) ve Necip Fazıl Şiir Ödülü’nü (2017) almaya hak kazandı. Denemelerini topladığı kitapları ve Arapça’dan yaptığı çeviriler dışında, akademik çalışma alanı olan tasavvuf tarihi ve literatürüyle ilgili yayınlanmış kitapları ve makaleleleri bulunmaktadır. Nihayet Dergisi’nin yayın yönetmenidir. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

 • Necip Tosun

  1960 Kırıkkale doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 1988 yılından beri bir kamu kurumunda görev yapıyor. Ankara’da yaşıyor, evli ve iki çocuk babası. İlk öyküsü “Yangın” 1983 yılında Aylık Dergi’de yayımlandı. Öykü, eleştiri ve sinema yazıları, Mavera, Dergâh, Eşik Cini, Hece, Heceöykü, Karagöz, Kitap-lık, Dünyanın Öyküsü, Post Öykü, İtibar dergilerinde yayımlandı. Otuzüçüncü Peron adlı öykü kitabıyla 2005 Türkiye Yazarlar Birliği “hikâye”, Modern Öykü Kuramı kitabıyla 2011 yılı “edebî eleştiri”, Ansızın Hayat kitabıyla 2014 Ömer Seyfettin Öykü, Öykümüzün Sınır Taşları kitabıyla 2016 yılı ESKADER “inceleme” ödülünü aldı. 2017 yılında Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nde, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü’ne layık görüldü