}

Kazananlar

ŞİİR ÖDÜLÜ

Hüseyin Atlansoy

NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ HÜSEYİN ATLANSOY
1962 yılında Eskişehir Mihalıççık’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Halen öğretmenlik yapmakta olan şair Hüseyin Atlansoy’un şiirleri 1982 yılından itibaren Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, İkindi Yazıları, Şiir Atı, Albatros, Dergâh, Bürde, Hece dergilerinde yayımlandı. Şehir Konuşmaları ile 1990 Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü aldı. İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, İlk Sözler, Kaçak Yolcu, Yarın Bekleyebilir, Gösteri Uçusu kitaplarından bazıları.
Hüseyin Atlansoy, dizelerinin özgün sesi ve kurduğu yeni dille modern şiirimizdeki yerini almış, şiir evreninde kendi özel dünyasını oluşturmuş bir şair olarak verimlerini sürdürüyor. "Şiir olmasaydı bir hayatım olmazdı" diyecek kadar şiiri hayatının merkezine yerleştiren Atlansoy, ilk kitabı “İntihar İlacı”ndan, son kitabı “Karşılama Töreni”ne kadar, 30 yıldır Türk Şiiri'nin burçlarından biri olarak eser vermeyi sürdürmektedir. Necip Fazıl Ödülleri jürisi, "Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi"nin şairine, çıkmazlardan kayda değer eserler ortaya koyan Hüseyin Atlansoy’u Necip Fazıl Şiir Ödülü’nü layık buldu.
 

HİKAYE ÖDÜLÜ

Güray Süngü

Güray Süngü. 1976 yılında İstanbul'un sur içi semtlerinden Kadırga'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite öğrenimi için gittiği Bursa'da sekiz yıl yaşadı. İktisat Fakültesini bitirdi. 
Yazmaya üniversite öğrencisiyken öyküyle başladı. İlk öyküsü Hece Edebiyat Dergisi'nde 1998 yılında yayınlandı. 
Güray Süngü'nün ilk kitabı ise üniversite öğrencisiyken yazdığı bir romandı. Dördüncü Tekil Şahıs adlı bu roman 2006 yılında okurla buluştu. Ardından Pencereden, Düş Kesiği ve Kış Bahçesi adlı romanları geldi. Düş Kesiği 2010 yılında Oğuz Atay Roman Ödülü'ne, Kış Bahçesi ise 2011 yılında TYB Roman Ödülü'ne değer görüldü. 
Başta Hece ve Hece Öykü olmak üzere, birçok edebiyat dergisinde bugüne değin 70'den fazla öykü yayınlayan yazarın ilk öykü kitabı Hece Yayınları tarafından Deli Gömleği adıyla yayınlandı. Ardından Hiçbir şey Anlatmayan Hikayelerin İkincisi okura ulaştı. 
Öykülerinde ve romanlarında genellikle modern dünya ve hayat tarafından kuşatılmış insanların yalnız, sıkıntılı, zaman zaman cinnete varan hallerini anlatmayı tercih etti. Son dönem Türk edebiyatının en değerli isimleri arasında sayılan Güray Süngü, editör olarak çalışıyor ve İstanbul'da yaşıyor.
Değerli jüri, dili ayrıntılara inen bir biçimde kullanma titizliğiyle Türk öyküsüne yeni imkanlar sunan Güray Süngü’ye “Necip Fazıl Hikaye Ödülü” verilmesine karar verdi.
 

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Gülru Necipoğlu

1986’da Harvard Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Tarihi Bölümü’nden doktorasını alan ve 1987 yılında aynı bölümde yar¬dımcı doçent olarak ders vermeye başlayan Gülru Necipoğlu, 1993’ten bu yana Harvard’da Ağa Han İslâm Sanatı Kürsüsü Profe¬sörü ve Ağa Han İslâm Mimarîsi Programı’nın direktörlüğünü yapmaktadır. Necipoğlu’nun yabancı Osmanlı ve İslam sanatları üzerine yabancı dillerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitabı bulunmaktadır.   
Yazarın makaleleri Timurlu, Safevi ve Babürlüleri de içerecek şekilde, Osmanlı görsel kültürü; İslâm sanatı ve mimarîsi üzerine karşılaştırmalı çalışmalar, Doğu-Batı kültürlerarası sanatsal etkileşimler, İslâm mimarîsinde çizimler, mimarlık pratikleri ve bezeme estetiği gibi konular içermektedir. Gülru Necipoğlu’nun İslâm sanatı ile mimarîsi alanlarının inşa edilişindeki metodolojik ve historiyografik sorunları kritik bir bakış açısından yorumlayan makaleleri de bulunmaktadır. Bunun dışında yazar, American Philosophical Society dahil bazı yabancı sanat kurum ve kuruluşlarına üye seçilmiştir.
Gülru Necipoğlu, genel olarak İslam sanatı, özel olarak Osmanlı Sanatı üzerine yaptığı önemli çalışmalarla milletlerarası ilim çevrelerinde haklı bir şöhrete sahiptir. Türkçeye Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür adıyla çevrilen son eserinde, birincil kaynakları kullanmak suretiyle Sinan’ı ve sanatını, kendi çağının şartları, süreçleri ve bağlamları içinde yeniden değerlendiren Necipoğlu, Osmanlı dünyasının daha iyi anlaşılmasını sağlayan eserleriyle kültür ve sanat tarihimize yeni ışıklar düşürdüğü için ödüle layık görüldü.

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

İsmail E. Erünsal

1945 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Doktorasını Edinburg Üniversitesi’nde yaptı. 1977-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi kütüphanecilik bölümünde öğretim üyesi olarak görev alan Prof. Dr. İsmail Erünsal, 1990 yılından beri Marmara Üniversitesi’nde Arşivcilik Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Müneccimbaşı Tarihi çevirisi, Türk Kütüphaneleri Tarihi ve kütüphanecilikle ilgili Osmanlıca metinler ve belgeler yazarın önemli eserleri arasında yer almaktadır.
Osmanlılarda entelektüel hayat üzerine arşiv kaynaklarına dayalı son derece önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. İsmail Erünsal, 2013 yılının sonlarında yayımlanan Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar adlı son eserinde sahaflığın 16. asırdan başlayarak yaklaşık dört asırlık tarihini gözler önüne serdi. İstanbul, Bursa ve Edirne’ye ait üç bin civarında mahkeme defteri taranarak elde edilen 200 civarında sahaf terekesi ve binlerce arşiv belgesi bu eşsiz kitapta yer aldı.
Söz konusu eser, Osmanlı kültüründe sahaflığın yeri, sahafların kitap temin etme süreçleri, ekonomik durumları, müşterileri, kitap fiyatları, kitap müzayedeleri, kitap kültürünün yaygınlaşmasında hattat, kitap çoğaltıcısı ve mücellitlerin rolleri, yabancılara yapılan kitap satışları gibi konularda benzersiz bir kaynaktır. İslâm Ansiklopedisi’nin hayata geçirilmesinde de önemli bir rol üstlenen müellif, hem bu eseri, hem de daha önce yayımlanmış eserleriyle Türk kültür tarihine yaptığı ciddi katkılarda bulunduğu için Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görüldü.
 

SAYGI ÖDÜLÜ

Nuri Pakdil

Türk edebiyatı ve fikir hayatının duayen ustası… Üretken bir o kadar da özgün. Kahramanmaraş'ta daha lise yıllarında çıkardığı Hamle dergisiyle dikkatleri üzerine çekti. Şiir, deneme ve tiyatro oyunlarıyla nice kuşakları etkiledi. Günümüzün 'muhalif ve devrimci entelektüeli'… Yerli ve yeni bir edebiyatın gelişmesini, boy atmasını gayesiyle bir döneme damgasını vuran Edebiyat dergisini kurdu ve yönetti.
1934 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu Nuri Pakdil usta. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde Maraş'ta, Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı. 1964’te İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi. 1969’da Edebiyat dergisini 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Nuri Pakdil'in ve Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat Dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı. Nuri Pakdil, 28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı.  Yeni dönemde daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı. Yayınladığı Edebiyat dergisiyle ve Biat, Batı Notları, Bir Yazarın Notları, Bağlanma gibi etkileyici eserleriyle düşünce hayatına taze bir soluk getiren, yeni edebi oluşumların doğmasına kaynaklık eden; bir neslin uyanışına, yetişmesine, bilinç kazanmasına öncülük eden; çıktığı düşünce ve edebiyat yolculuğundaki yürüyüşünü, temsil ettiği düşünsel duruşunu bozmadan sürdüren Nuri Pakdil’e “Necip Fazıl Saygı Ödülü” verilmesine karar verildi.

KTB-LOGO

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Golp Reklam ve Organizasyon A.Ş.’ne aittir.”