}

Kazananlar

NECİP FAZIL ŞİİR ÖDÜLÜ

Ali Günvar

Yenilikçi tavrının yanı sıra geleneği kuşatan özgün sesiyle çok katmanlı bir şiir evreni kuran ve aynı zamanda, yayıncılık faaliyetleriyle uzun yıllardır Türk şiirine hizmet etmesi sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL HİKÂYE-ROMAN ÖDÜLÜ

Selahattin Yusuf

Toplumsal ve siyasal olaylar zemininde güç ve birey ilişkilerini sorguladığı romanlarında insan ilişkilerindeki açmazları, değerlerden kopuşu, hayal kırıklıklarını, aşkı ve içsel yolculuğu popüler edebiyatın tuzaklarına düşmeden, kuşatıcı ve şiirsel bir derinlik içinde ele alması sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Ahmet Ayhan Çitil

Metafizik, matematik, din, ahlâk, sosyal bilimler, yapay zekâ, hukuk, şiddet, mantık gibi faklı konuları birbirine eklemlenmiş bir bütünlük ve felsefi zemin içinde ele alması, akademik çalışmaları ve Kant felsefesi üzerine yapmış olduğu kapsamlı inceleme ve araştırmaları sebebiyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Sema Bayar

Yayınlanan iki hikâye kitabında nezih Türkçesi ve akıcı üslubuyla yoksul, kimsesiz, tutunamayan, kıyıya vuran insanlık hallerini melodrama düşmeden ele alan, simgesel, cesur ve şiirsel bir dille kurduğu hikâye dünyasını gerçeküstü anlatımın şaşırtıcı tasvirleriyle zenginleştirmesi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL İLK ESERLER ÖDÜLÜ

Rıdvan Tulum

“İnsansın ve Akşam” kitabındaki şiirlerinde modern bireyin çatışma ve çelişkilerini kavrayışta umut vaat eden sezgisi sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ

Nacer Khemir

Modernizm ve küresel dayatmaların çarkları arasında kaybolmuş, özünden kopmuş, varoluş gayesini unutmuş insana ilahi yaradılıştaki hikmeti yeniden hatırlatan, küresel ve ticari sinema anlayışına prim vermeden, gelenekten beslenen, kadim bilgeliğin imbiğinden damıtılmış ibretli hikâyelerle sinema sanatına dervişane bir bakış kazandırması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL ÇOCUK EDEBİYATI ÖDÜLÜ

Figen Yaman Coşar

Temiz bir Türkçe ve titiz bir üslûpla çocuklar için kaleme aldığı çok sayıda eserin yanı sıra, televizyonlar için hazırladığı çocuk programları, yürütmekte olduğu çocuk projeleri ve çocuğun dünyasını kavrayış ve onların ilgisine seslenişteki özenli çalışmaları sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL GÖRSEL SANATLAR ÖDÜLÜ

Selahattin Sancaklı

Yönetmenliğini üstlendiği Akif dizisinde istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ailesi etrafında gelişen olayları, imparatorluğun çöküşüne giden yolda yaşanan sosyal kırılmaları, İstanbul’un işgal yıllarındaki aydın psikolojisini ve yabancı misyonerlerin faaliyetlerini, millete mal olmuş Akif gibi örnek bir şahsiyetin ödediği bedelleri, Kurtuluş savaşında verdiği mücadelenin toplumsal yansımalarını estetik ve başarılı bir sinema diliyle geniş kitlelerin ilgisini çekecek akıcılıkta televizyon dizisine aktarması sebebiyle Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL MİMARLIK ÖDÜLÜ

H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar (Samsun Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) & Ahmet Yılmaz, İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi (Mi'mar Mimarlık)

“Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne Dönüşümü” projeleriyle bir endüstri mirası olan hangarlardaki ahşap ve çelikleri tekrar hayata dahil ederek malzemeyi yeniden kullanmaları, mekanın geçmiş ruhunu yenilenen mekana taşımaları, sürdürülebilir bir kampüs alanı oluşturmaları ve önemli bir mimari dönüşüm projesini hayata geçirmeleri sebebiyle Necip Fazıl Mimarlık Ödülü’ne layık görülmüşlerdir.

NECİP FAZIL MÜZİK ÖDÜLÜ

Büşra Kayıkçı

Müzikte yenilik arayışları, üretimdeki enerjisi, disiplinler arası çalışmaları, besteleri ve icralarıyla ülkemizde ve uluslararası müzik platformlarında gösterdiği başarıları sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.

NECİP FAZIL SAYGI ÖDÜLÜ

Hüsrev Hatemi

İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.
KTB-LOGO

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Golp Reklam ve Organizasyon A.Ş.’ne aittir.”